Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/642/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Gminy Miejskiej Rumia. Druk Nr 141 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (15)

Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grinholc Henryk
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (4)

Bareła-Palczewska Liliana
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Mallek Barbara

NIEOBECNI (2)

Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl