Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia Centrum opiekuńczo-mieszkalnego na terenie Gminy Miejskiej Rumia. Druk Nr 140 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (14)

Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grinholc Henryk
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (1)

Okrój Anna

BRAK GŁOSU (4)

Bareła-Palczewska Liliana
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Mallek Barbara

NIEOBECNI (2)

Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl