Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr VIII/80/2011 z dnia 28.04.2011r. w obszarze pomiędzy ul. Grunwaldzką a ul. Cegielnianą. Druk Nr 148 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (10)

Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (6)

Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mrowicka Magdalena

BRAK GŁOSU (3)

Bareła-Palczewska Liliana
Mallek Barbara
Okrój Anna

NIEOBECNI (2)

Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl