Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla strefy D14.MNU, dla obszaru w rejonie ul. Świętopełka i ul. Malinowej. Druk Nr 146 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (18)

Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Bareła-Palczewska Liliana

NIEOBECNI (2)

Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl