Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania jednorazowych stypendiów Burmistrza Miasta Rumi za wybitne osiągnięcia artystyczne dla uzdolnionych dzieci i młodzieży. Druk Nr 154 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (15)

Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (4)

Bareła-Palczewska Liliana
Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek
Woźniak Krzysztof

NIEOBECNI (2)

Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl