Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego. Druk Nr 147 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 7, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (12)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Sinicki Ariel

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (7)

Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Kiersznikiewicz Leszek
Mallek Barbara
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

NIEOBECNI (2)

Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl