Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/14/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2019-2036. Druk Nr 156 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 6, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (7)

Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Miotk Lucyna
Mrowicka Magdalena
Sinicki Ariel

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (6)

Bareła-Palczewska Liliana
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Mosa Florian
Okrój Anna

BRAK GŁOSU (6)

Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Kiersznikiewicz Leszek
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

NIEOBECNI (2)

Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl