Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/15/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2019 rok. Druk Nr 155 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (10)

Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Miotk Lucyna
Mrowicka Magdalena
Sinicki Ariel
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (8)

Bareła-Palczewska Liliana
Formella Bogdan
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Mosa Florian
Okrój Anna

BRAK GŁOSU (1)

Urbaniak-Dzienisz Tomasz

NIEOBECNI (2)

Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl