Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Konrada Korzeniowskiego w Rumi w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Konrada Korzeniowskiego w Rumi wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi. Druk Nr 143 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (17)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (2)

Formella Bogdan
Kiersznikiewicz Leszek

NIEOBECNI (2)

Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl