Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Przyjęcie Protokołu Nr 8 z VIII sesji Rady Miasta Rumi z dnia 24 czerwca 2019 roku.

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (16)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Formella Bogdan

NIEOBECNI (4)

Mallek Barbara
Miotk Lucyna
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl