Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Gminy Sokółka pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w drodze wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (11)

Bujwicki Piotr Karol
Czabatorowicz Wojciech
Czaplejewicz Helena
Jarosz Marta
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kirpsza Piotr
Kozłowska Helena
Krokos Karol
Panasiuk Jarosław
Sawoń Jarosław

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)

Bieniusiewicz Jadwiga
Budrowska Maria Julita
Kułakowski Piotr
Puszko Karol
Supronik Daniel
Szczebiot Krzysztof
Tolko Tomasz

BRAK GŁOSU (1)

Borowski Piotr

NIEOBECNI (2)

Rybiński Robert
Tochwin Michał
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl