Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/34/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2035 (Druk nr 195).

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (8)

Chojecka Anna
Chwiłoc-Fiłoc Grzegorz
Jaroch Michał
Lużyńska Agnieszka
Nadolski Andrzej
Pniewski Paweł
Stosio Marlena
Szafrański Robert

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Paciorek Tomasz
Piwko Michał
Szczepanowski Mikołaj
Woźniak Anna

BRAK GŁOSU (1)

Rostek Andrzej

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl