Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wprowadzenia do porządku obrad punktu: wydanie opinii do projektu uchwałay w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki (Druk nr 190) jako punkt 16.

TAK: 11, NIE: 0, NIE WIEM: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

TAK (11)

Chojecka Anna
Chwiłoc-Fiłoc Grzegorz
Jaroch Michał
Lużyńska Agnieszka
Nadolski Andrzej
Paciorek Tomasz
Pniewski Paweł
Rostek Andrzej
Stosio Marlena
Szafrański Robert
Woźniak Anna

NIE (0)

NIE WIEM (1)

Szczepanowski Mikołaj

BRAK GŁOSU (1)

Piwko Michał

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl