Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wprowadzenie do porządku obrad Druk nr 194

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (11)

Brzeziński Marcin
Chojecka Anna
Domaszczyński Jacek
Kurek Daniel
Lis Przemysław
Lużyńska Agnieszka
Nadolski Andrzej
Paciorek Tomasz
Rostek Andrzej
Szafarz Magdalena
Woźniak Anna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (2)

Paszkiewicz Urszula
Stosio Marlena

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl