Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "O!Tworzymy twoją przyszłość". Druk nr 184

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (7)

Brzeziński Marcin
Jaroch Michał
Jaworski Janusz
Jaździk Jarosław
Pniewski Paweł
Szafarz Magdalena
Szafrański Robert

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Piwko Michał

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl