Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wniosek Zastępcy Burmistrza Grzegorza Kasprowicza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "O!Tworzymy twoją przyszłość". Druk nr 184 i rozpatrzenie jako punkt 8 porządku obrad.

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (7)

Brzeziński Marcin
Jaroch Michał
Jaworski Janusz
Jaździk Jarosław
Piwko Michał
Pniewski Paweł
Szafrański Robert

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Szafarz Magdalena

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl