Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wydania pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i dla studentów będących mieszkańcami miasta Marki. Druk 181 z autopoprawką

TAK: 12, NIE: 0, NIE WIEM: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

TAK (12)

Brzeziński Marcin
Chojecka Anna
Domaszczyński Jacek
Kurek Daniel
Lis Przemysław
Lużyńska Agnieszka
Nadolski Andrzej
Paciorek Tomasz
Paszkiewicz Urszula
Rostek Andrzej
Szafarz Magdalena
Woźniak Anna

NIE (0)

NIE WIEM (0)

BRAK GŁOSU (1)

Stosio Marlena

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl