Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wydania pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywującego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Druk 179.

TAK: 12, NIE: 0, NIE WIEM: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

TAK (12)

Brzeziński Marcin
Chojecka Anna
Domaszczyński Jacek
Kurek Daniel
Lis Przemysław
Lużyńska Agnieszka
Nadolski Andrzej
Paciorek Tomasz
Paszkiewicz Urszula
Rostek Andrzej
Szafarz Magdalena
Woźniak Anna

NIE (0)

NIE WIEM (0)

BRAK GŁOSU (1)

Stosio Marlena

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl