Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wydania pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego w Markach w Zespole Szkół nr 1 im Jan Pawła II w Markach Druk 171.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (12)

Brzeziński Marcin
Chojecka Anna
Domaszczyński Jacek
Kurek Daniel
Lis Przemysław
Lużyńska Agnieszka
Nadolski Andrzej
Paciorek Tomasz
Paszkiewicz Urszula
Rostek Andrzej
Szafarz Magdalena
Woźniak Anna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Stosio Marlena

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl