Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wydania pozytywnej opinii do ptrojektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego podatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku „Prawo energetyczne” – druk nr 183.

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (8)

Brzeziński Marcin
Jaroch Michał
Jaworski Janusz
Jaździk Jarosław
Piwko Michał
Pniewski Paweł
Szafarz Magdalena
Szafrański Robert

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl