Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wydania pozytywnej opinii do ptrojektu uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach – druk nr 186.

ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (6)

Brzeziński Marcin
Jaworski Janusz
Jaździk Jarosław
Piwko Michał
Pniewski Paweł
Szafarz Magdalena

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (2)

Jaroch Michał
Szafrański Robert

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl