Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wydania pozytywnej opinii do ptrojektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok – druk nr 182.

ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (6)

Brzeziński Marcin
Jaworski Janusz
Jaździk Jarosław
Pniewski Paweł
Szafarz Magdalena
Szafrański Robert

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Piwko Michał

BRAK GŁOSU (1)

Jaroch Michał

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl