Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wydania pozytywnej opinii do ptrojektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki – druk nr 149.

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (7)

Brzeziński Marcin
Jaroch Michał
Jaworski Janusz
Jaździk Jarosław
Pniewski Paweł
Szafarz Magdalena
Szafrański Robert

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Piwko Michał

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl