Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wydania pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (Druk nr 165).

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (10)

Chojecka Anna
Chwiłoc-Fiłoc Grzegorz
Jaroch Michał
Lużyńska Agnieszka
Nadolski Andrzej
Paciorek Tomasz
Pniewski Paweł
Rostek Andrzej
Stosio Marlena
Woźniak Anna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (3)

Piwko Michał
Szafrański Robert
Szczepanowski Mikołaj

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl