Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wydania pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SUW-2” przy ul. Spacerowej w Markach (Druk nr 160).

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (10)

Chojecka Anna
Chwiłoc-Fiłoc Grzegorz
Jaroch Michał
Lużyńska Agnieszka
Nadolski Andrzej
Pniewski Paweł
Rostek Andrzej
Stosio Marlena
Szafrański Robert
Woźniak Anna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (3)

Paciorek Tomasz
Piwko Michał
Szczepanowski Mikołaj

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl