Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wydania pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Na wydmach” w Markach (Druk nr 159).

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (9)

Chojecka Anna
Chwiłoc-Fiłoc Grzegorz
Jaroch Michał
Lużyńska Agnieszka
Pniewski Paweł
Rostek Andrzej
Stosio Marlena
Szafrański Robert
Woźniak Anna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (4)

Nadolski Andrzej
Paciorek Tomasz
Piwko Michał
Szczepanowski Mikołaj

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl