Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wydania pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki dla wyodrębnionego obszaru planu stanowiącego działki o nr ew.: 8,9,10,11,18,19,20, 23, 24, 25,26,55, 57/1, 57/2, 58, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233 w obrębie geodezyjnym 5-08 (Druk nr 158).

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (11)

Chojecka Anna
Chwiłoc-Fiłoc Grzegorz
Lużyńska Agnieszka
Nadolski Andrzej
Paciorek Tomasz
Piwko Michał
Rostek Andrzej
Stosio Marlena
Szafrański Robert
Szczepanowski Mikołaj
Woźniak Anna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (2)

Jaroch Michał
Pniewski Paweł

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl