Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wydania pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki I” (Druk nr 151).

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (10)

Chwiłoc-Fiłoc Grzegorz
Jaroch Michał
Nadolski Andrzej
Paciorek Tomasz
Piwko Michał
Pniewski Paweł
Rostek Andrzej
Stosio Marlena
Szafrański Robert
Woźniak Anna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (3)

Chojecka Anna
Lużyńska Agnieszka
Szczepanowski Mikołaj

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl