Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wydania pozytywnejopinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki (Druk nr 150).

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (11)

Chojecka Anna
Chwiłoc-Fiłoc Grzegorz
Jaroch Michał
Lużyńska Agnieszka
Paciorek Tomasz
Pniewski Paweł
Rostek Andrzej
Stosio Marlena
Szafrański Robert
Szczepanowski Mikołaj
Woźniak Anna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (2)

Nadolski Andrzej
Piwko Michał

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl