Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wydania pozytywnej opinii do uchwały w sprawie odstąpienia Gminy Miasto Marki od realizacji projektu partnerskiego pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” (Druk nr 168).

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (12)

Chojecka Anna
Chwiłoc-Fiłoc Grzegorz
Jaroch Michał
Lużyńska Agnieszka
Nadolski Andrzej
Piwko Michał
Pniewski Paweł
Rostek Andrzej
Stosio Marlena
Szafrański Robert
Szczepanowski Mikołaj
Woźniak Anna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Paciorek Tomasz

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl