Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sokółka do realizacji projektu: „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka.

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (19)

Bieniusiewicz Jadwiga
Borowski Piotr
Budrowska Maria Julita
Bujwicki Piotr Karol
Czabatorowicz Wojciech
Czaplejewicz Helena
Jarosz Marta
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kirpsza Piotr
Kozłowska Helena
Krokos Karol
Kułakowski Piotr
Panasiuk Jarosław
Puszko Karol
Sawoń Jarosław
Supronik Daniel
Szczebiot Krzysztof
Tolko Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Rybiński Robert
Tochwin Michał
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl