Wyniki głosowania imiennego w sprawie: udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej – projekt 7

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (19)

Adamska Agnieszka
Barełkowska Dorota
Borowski Mateusz
Grewling Łukasz
Gryska Marzena
Janczewski Wojciech
Knapski Sławomir
Kobos Marcin
Markowicz Tomasz
Modzelewska Karolina
Owczarz Piotr
Pielucha Rafał
Semba Krystyna
Skwierzyński Damian
Szamrej Przemysław
Szulc Zuzanna
Szymkowiak Elżbieta
Wróbel Zbigniew
Wudarska Natalia

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Jurasz Ewa

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Kiełczewski Julian
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl