Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany uchwały XLI/647/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu – projekt 6

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (20)

Adamska Agnieszka
Barełkowska Dorota
Borowski Mateusz
Grewling Łukasz
Gryska Marzena
Janczewski Wojciech
Jurasz Ewa
Knapski Sławomir
Kobos Marcin
Markowicz Tomasz
Modzelewska Karolina
Owczarz Piotr
Pielucha Rafał
Semba Krystyna
Skwierzyński Damian
Szamrej Przemysław
Szulc Zuzanna
Szymkowiak Elżbieta
Wróbel Zbigniew
Wudarska Natalia

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Kiełczewski Julian
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl