Wyniki głosowania imiennego w sprawie: dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – remont dachu kościoła w Lusowie – etap 3. Działka nr 348 w miejscowości Lusowo–projekt 3

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (20)

Adamska Agnieszka
Barełkowska Dorota
Borowski Mateusz
Grewling Łukasz
Gryska Marzena
Janczewski Wojciech
Jurasz Ewa
Knapski Sławomir
Kobos Marcin
Markowicz Tomasz
Modzelewska Karolina
Owczarz Piotr
Pielucha Rafał
Semba Krystyna
Skwierzyński Damian
Szamrej Przemysław
Szulc Zuzanna
Szymkowiak Elżbieta
Wróbel Zbigniew
Wudarska Natalia

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Kiełczewski Julian
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl