Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Swarzędz.

Za: 3
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Nieobecni: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl