Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym, krajowym, międzywojewódzkim i wojewódzkim współzawodnictwie sportowym.

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (18)

Bieniusiewicz Jadwiga
Borowski Piotr
Budrowska Maria Julita
Bujwicki Piotr Karol
Czabatorowicz Wojciech
Czaplejewicz Helena
Jarosz Marta
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kirpsza Piotr
Kozłowska Helena
Krokos Karol
Panasiuk Jarosław
Puszko Karol
Rybiński Robert
Sawoń Jarosław
Szczebiot Krzysztof
Tolko Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Kułakowski Piotr

NIEOBECNI (2)

Supronik Daniel
Tochwin Michał
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl