Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji wrześniowej punktu dotyczącego informacji Komendanta Policji o podjętych działaniach dotyczących bezpieczeństwa publicznego w zakresie skarg i wniosków podjętych na sesji w dniu 28 czerwca 2019 r.

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (17)

Błasiak Marek
Drabek Andrzej
Gawęda Wiesław
Goc Jakub
Janeczko Tomasz
Kowalska Grażyna
Kruczała Janusz
Kuźma Lesław
Mojżesz Antoni
Nycz Marek
Nycz Mirosława
Plewniak Łukasz
Sordyl Janina
Wiśniowski Andrzej
Włodarczyk Urszula
Wysogląd Danuta
Zaręba Marian

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Karaim Maria
Kubik Jan
Kusak Dorota
Raj Janusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl