Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (15)

Białomyzy Jerzy
Gromacki Romuald
Hańczaruk Wiesław
Jelska-Jaroś Bożena Jolanta
Karpienia Jerzy
Kozłowski Stanisław
Łabieniec Kazimierz
Moździerski Łukasz
Oleksza Aleksy
Pawłowski Krzysztof
Potapczyk Tomasz
Rećko Piotr
Rygasiewicz Piotr
Skórski Grzegorz
Sulik Jarosław

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Omielan Jerzy

BRAK GŁOSU (2)

Hołownia Jarosław Sylwester
Krasiński Krzysztof

NIEOBECNI (1)

Szczygielska Agnieszka
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl