Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Kiersnówka, Grodzisk, Podgrodzisk, Lewki, Olsza, Chmielówka, Pięciowłóki.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (14)

Białomyzy Jerzy
Gromacki Romuald
Hańczaruk Wiesław
Jelska-Jaroś Bożena Jolanta
Karpienia Jerzy
Kozłowski Stanisław
Krasiński Krzysztof
Moździerski Łukasz
Oleksza Aleksy
Pawłowski Krzysztof
Potapczyk Tomasz
Rećko Piotr
Skórski Grzegorz
Sulik Jarosław

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Rygasiewicz Piotr

BRAK GŁOSU (3)

Hołownia Jarosław Sylwester
Łabieniec Kazimierz
Omielan Jerzy

NIEOBECNI (1)

Szczygielska Agnieszka
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl