Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za rok 2018.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (15)

Gromacki Romuald
Hańczaruk Wiesław
Jelska-Jaroś Bożena Jolanta
Karpienia Jerzy
Kozłowski Stanisław
Krasiński Krzysztof
Łabieniec Kazimierz
Moździerski Łukasz
Oleksza Aleksy
Pawłowski Krzysztof
Potapczyk Tomasz
Rećko Piotr
Rygasiewicz Piotr
Skórski Grzegorz
Sulik Jarosław

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Omielan Jerzy

BRAK GŁOSU (2)

Białomyzy Jerzy
Hołownia Jarosław Sylwester

NIEOBECNI (1)

Szczygielska Agnieszka
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl