Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach prowadzonych przez Gminę Kęty.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ : 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (14)

Drabek Andrzej
Janeczko Tomasz
Karaim Maria
Kowalska Grażyna
Kruczała Janusz
Kusak Dorota
Kuźma Lesław
Nycz Marek
Nycz Mirosława
Plewniak Łukasz
Sordyl Janina
Wiśniowski Andrzej
Włodarczyk Urszula
Zaręba Marian

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)

Błasiak Marek
Gawęda Wiesław
Goc Jakub
Mojżesz Antoni
Wysogląd Danuta

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Kubik Jan
Raj Janusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl