Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Łaz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Łazy za 2018 rok.

ZA: 12, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (12)

Bachowski Alfred
Grzesica Marta
Janus Agnieszka
Kośmida Justyna
Kubasik Stefan
Ludwikowska Danuta
Majczak Wiesława
Snopek Justyna
Staniaszek Anna
Supernak Renata
Tabas Dariusz
Wójcik Edyta

PRZECIW (2)

Flak Antoni
Furman Krzysztof

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Głąb Zenon
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl