Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl