Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Opinia Komisji w sprawie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2015 oraz informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl