Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji od Powiatu Poznańskiego zadań związanych z obsługą weekendowej linii autobusowej Swarzędz- Biedrusko, umożliwiającej przejazd większych grup rowerzystów i turystów.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Nieobecni: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl