Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie nadania Parkowi Miejskiemu w Murowanej Goślinie nazwy Park Hemmingen

ZA: 6, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl