Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Uwaga nr 2.8 - za podtrzymaniem stanowiska Burmistrza tj. nieuwzględnienie uwagi.

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl