Wyniki głosowania imiennego w sprawie: podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Tucholskiego wotum zaufania.

ZA: 10, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (10)

Gromowska Dorota
Janowska-Giłka Halina
Kierzkowski Waldemar
Łukaszewicz Krzysztof
Mróz Michał
Poturalski Zenon
Pruszak Andrzej
Przybysz Jan
Puchowski Bartosz
Skałecki Michał

PRZECIW (6)

Drewczyńska Barbara
Kowalik Jerzy
Lewandowski Antoni
Majnert Sławomir
Rode Beata
Urbański Andrzej

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Hoppe Edyta

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl