Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 252/1, 252/6,252/5,252/,252/8 i 252/9 położonych w obrębie Mściszewo,gmina Murowana Goślina.

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl