Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 680/9 w Murowanej Goślinie.

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl